ประกาศ
            
       โรงเรียนนาอ้อวิทยา จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2553 จึงขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนาอ้อวิทยาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนนาอ้อวิทยา  ในการประชุมผู้ปกครองดังกล่าวท่านจะได้พบกับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  จากศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดเลย มาให้ความรู้ เรื่อง " เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี "  ท่านจะได้รับทราบข้อคิด และวิธีการที่จะจัดการกับลูกอย่างถูกต้อง เพื่อลูกของท่านเป็นคนดี มีอนาคตที่สดใส  อย่าลืม .......... ห้ามพลาดโอกาศ ดี  ดี  ...นะค๊ะ

edit @ 21 Oct 2010 21:50:07 by Lumyoung

Comment

Comment:

Tweet