โรงเรียนนาอ้อวิทยาเริ่มทำการเปิดสอนภาษาญี่ปุ่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสอนภาษาบุญพิสิษฎ์ โดยคุณวิสุทธิ์  วรสุทธิพิศิษฎ์  กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศญี่ปุ่น บริษัทจัดหางาน   ทีเจ ดับเบิ้ล พลัส   จำกัด     ร่วมมือกับโรงเรียนนาอ้อวิทยา จัดทำโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น  เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ

 วัตถุประสงค์

  1      เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น

  2      เพื่อสร้างทางเลือกอย่างหลากหลายให้กับนักเรียน โรงเรียนนาอ้อวิทยา

  เป้าหมาย

  1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ   จำนวน  40   คน

  2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ        ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างหลากหลายตามความถนัด  ความสนใจของนักเรียน และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ

 ระยะเวลาดำเนินงาน    ก.ค. 53 – มี.ค. 54

ภาพกิจกรรม ปี การศึกษา 2553
 
 
 
 
 
 
  
 
 

edit @ 21 Oct 2010 21:16:02 by Lumyoung

edit @ 21 Oct 2010 21:17:48 by Lumyoung

edit @ 21 Oct 2010 21:19:20 by Lumyoung

edit @ 21 Oct 2010 21:20:38 by Lumyoung

edit @ 21 Oct 2010 21:49:48 by Lumyoung

edit @ 21 Oct 2010 22:03:01 by Lumyoung

Comment

Comment:

Tweet

ทางบริษัทรับออกแบบและจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกชนิด รวมถึงระบบอิเลคทรอนิคส์ควบคุมสัญญาณ เช่น สวิทซ์, ตู้คอนโทรล , PLC, Invertor อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด, โคมไฟ, สายไฟ
อีกทั้งทางบริษัทเป็นผู้รับงานติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ลมและนิวแมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆให้กับโรงงานชั้นนำของเมืองไทย โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
สนใจติดต่อ บริษัท วี ซี คอนโทรล มาติก จำกัด
โทรศัพท์:02-212-4353, 081-8605669
Fax : 02-212-7020
www.vccontrolmatic.com
E-mail:vccontrolmatic@mail.com

สินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
, ,
, , MC I,
FUHRER, TENDS
สินค้าอุปกรณ์ลมนิวแมติกส์
, , , STNC,TAIYO
ศูนย์โรงกลึง ซ่อมสร้างเครื่องจักรกล
รับกลึงงานเพลา กัดเฟือง เจียรไร้ศูนย์ Milling ไสย เจาะเชื่อม ซ่อมงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล บริการทันใจรวดเร็ว

1.Electric Product
Siemens
Mitsubishi
ABB Eletric
Omron
Fuji
Moeller
Telemecanique
Square-D
Toshiba Electric Japan
Sylvania
Osram
Philips
Phelp Dodgs Wire&Cable
Yazaki
Fuhrer Wire&Cable
Other
2.Product Pneumatic
Festo
CKD
SMC
Kuroda
Parker
STNC
3.กลุ่มงานกลึงและงานซ่อม
กลึงเพลา พู่เลย์ ตอกลิ่ม อัดงานเพลา ชุบแข็งเพลา
กัดเฟืองทุกชนิด ขนาดเล็ก-ขนาดงานใหญ่
งานไสย ,คว้าน
เจียรไร้ศูนย์ ฟันเฟือง Milling
งานเชื่อม งานตัด งานเจาะ งานต๊าปเกลียว
Repair Invertor คอมมิชชั่นนิ่ง
จัดงานตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและระบบนิวแมติกส์
จัดทำตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและวงจร
งานซ่อมเครื่องจักรกล ปั้มน้ำ และเครื่องจักรที่ใช้ระบบลมทุกชนิด
4.Machine Packing
Packing Machine
Roll Film Plastic Machine
Repair Up Grade Machine
E-mail: vccontrolmatic@gmail.com

ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
FESTO Thailand FESTO Pneumatic FESTO
WWW.VCCONTROLMATIC.COM
E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
Tel:02-2124353,02-6749991
FAX:02-2127020
HOT LINE:081-8605669
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
FESTO Thailand FESTO Pneumatic FESTO
FESTO Thailand FESTO Pneumatic FESTO
FESTO Thailand FESTO Pneumatic FESTO
WWW.VCCONTROLMATIC.COM
E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
Tel:02-2124353,02-6749991
FAX:02-2127020
HOT LINE:081-8605669

#2 By wen (125.24.107.2) on 2011-11-04 13:37

ทางบริษัทรับออกแบบและจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกชนิด รวมถึงระบบอิเลคทรอนิคส์ควบคุมสัญญาณ เช่น สวิทซ์, ตู้คอนโทรล , PLC, Invertor อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด, โคมไฟ, สายไฟ
อีกทั้งทางบริษัทเป็นผู้รับงานติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ลมและนิวแมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆให้กับโรงงานชั้นนำของเมืองไทย โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
สนใจติดต่อ บริษัท วี ซี คอนโทรล มาติก จำกัด
โทรศัพท์:02-212-4353, 081-8605669
Fax : 02-212-7020
www.vccontrolmatic.com
E-mail:vccontrolmatic@mail.com

สินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
, ,
, , MC I,
FUHRER, TENDS
สินค้าอุปกรณ์ลมนิวแมติกส์
, , , STNC,TAIYO
ศูนย์โรงกลึง ซ่อมสร้างเครื่องจักรกล
รับกลึงงานเพลา กัดเฟือง เจียรไร้ศูนย์ Milling ไสย เจาะเชื่อม ซ่อมงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล บริการทันใจรวดเร็ว

1.Electric Product
Siemens
Mitsubishi
ABB Eletric
Omron
Fuji
Moeller
Telemecanique
Square-D
Toshiba Electric Japan
Sylvania
Osram
Philips
Phelp Dodgs Wire&Cable
Yazaki
Fuhrer Wire&Cable
Other
2.Product Pneumatic
Festo
CKD
SMC
Kuroda
Parker
STNC
3.กลุ่มงานกลึงและงานซ่อม
กลึงเพลา พู่เลย์ ตอกลิ่ม อัดงานเพลา ชุบแข็งเพลา
กัดเฟืองทุกชนิด ขนาดเล็ก-ขนาดงานใหญ่
งานไสย ,คว้าน
เจียรไร้ศูนย์ ฟันเฟือง Milling
งานเชื่อม งานตัด งานเจาะ งานต๊าปเกลียว
Repair Invertor คอมมิชชั่นนิ่ง
จัดงานตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและระบบนิวแมติกส์
จัดทำตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและวงจร
งานซ่อมเครื่องจักรกล ปั้มน้ำ และเครื่องจักรที่ใช้ระบบลมทุกชนิด
4.Machine Packing
Packing Machine
Roll Film Plastic Machine
Repair Up Grade Machine
E-mail: vccontrolmatic@gmail.com

ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
FESTO Thailand FESTO Pneumatic FESTO
WWW.VCCONTROLMATIC.COM
E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
Tel:02-2124353,02-6749991
FAX:02-2127020
HOT LINE:081-8605669
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
FESTO Thailand FESTO Pneumatic FESTO
FESTO Thailand FESTO Pneumatic FESTO
FESTO Thailand FESTO Pneumatic FESTO
WWW.VCCONTROLMATIC.COM
E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
Tel:02-2124353,02-6749991
FAX:02-2127020
HOT LINE:081-8605669

#1 By wen (125.24.107.2) on 2011-11-04 13:37