บุคลากรแนะแนว

posted on 21 Mar 2008 16:27 by adviserna-o

 

บุคลากรงานแนะแนวโรงเรียนนาอ้อวิทยา

                     
                    นางลำยอง   อินใย
                    หัวหน้างานแนะแนว

                                    

                           

edit @ 31 Mar 2008 20:37:11 by Lumyoung

edit @ 31 Mar 2008 21:27:29 by Lumyoung

edit @ 5 Apr 2008 16:55:53 by Lumyoung

edit @ 5 Apr 2008 16:58:20 by Lumyoung

edit @ 11 Apr 2008 09:13:28 by Lumyoung

edit @ 21 Oct 2010 21:38:57 by Lumyoung

Comment

Comment:

Tweet

#3 By (118.175.122.176) on 2010-10-04 11:43

ครูเปลี่ยนรูปครูแนะแนวเป็นปัจจุบันได้แล้วนะ เพราะดูรูปแล้วหาตัวจริงไม่เจอเลยค่ะ

#2 By นาอ้อ (202.12.118.61) on 2009-10-30 08:51

รูปบุคคลากร ควรขยายได้

#1 By สิรินทร์ (202.12.118.61) on 2008-05-08 08:42